Hét adviesbureau voor bedrijven en overheid op het gebied van bouwkunde, brandveiligheid en ecologie.
Home | Opdrachtgevers| Bouwkunde | Brandveiligheid | Ecologie | Bouwbiologie | Links

Beheersbaarheid van brand

Dit is een leidraad voor het ontwikkelen en beoordelen van grote brandcompartimenten. Middels een rapportage kan aangetoond worden dat het verantwoord is om een brandcompartiment toe te passen die groter is dan 1000 m². Het gaat hier om het borgen van gelijkwaardige veiligheid als het gaat om het aspect: beperken van uitbreiding van brand. De kern van deze rapportage gaat om de zelfstandige brandstop voordat
de omhulling van het brandcompartiment bezwijkt of kan overslaan naar een ander brandcompartiment of een ander gebouw.

Om de brandduur te kunnen bepalen is het van belang wat de vuurbelasting van de opgeslagen goederen en het bouwwerk zijn. Deze vuurbelasting wordt uitgedrukt in kg vurenhout/m². Als vuistregel geldt dat 1 kg vurenhout per m² vloeroppervlakte bij een ontwikkelde brand ongeveer 1 minuut brand. Om een groot compartiment afdoende te kunnen beheersen zijn er vier maatregelenpakketten uitgewerkt.

De toepasbaarheid van een maatregelpakket per gebruiksfunctie is verschillend en afhankelijk van de vuurbelasting van het gebouw en opslag/inboedel. Een rapport beheersbaarheid van brand kan op maat gemaakt worden.

Maatregelpakketten

I
Basispakket;
- maximale vuurlast per compartiment 300 ton vurenhout
- brandwerende scheidingsconstructie afhankelijk van vuurlast en zorgen ervoor dat brand niet overslaat.

II
Bedoeld voor grote compartimenten;
- Beperkte snelheid van brandontwikkeling
- maximale vuurlast per compartiment 600 ton vurenhout
- volledige brandmeldinstallatie met doormelding verplicht
- rook- en warmteafvoerinstallatie mogelijk vereist voldoende bluswatervoorziening.

III
Bedoeld voor bulkopslag met lage afbrandsnelheid;
- maximale vuurlast per compartiment 3000 ton vurenhout
- volledige brandmeldinstallatie met doormelding verplicht
- hoge brandwerendheid omhullende constructie.

IV
Automatisch blusinstallatie (sprinkler) met doormelding aanwezig;
- maximale vuurlast per compartiment 6000 tot 9900 ton vurenhout.

 

Postbus 1288
6040 KG Roermond
Tel. 06 10 707 990