Hét adviesbureau voor bedrijven en overheid op het gebied van bouwkunde, brandveiligheid en ecologie.
Home | Opdrachtgevers| Bouwkunde | Brandveiligheid | Ecologie | Bouwbiologie | Links

Ecologisch bouwen

Duurzaam bouwen wordt vaak geassocieerd met sterk en stevig bouwen. Echter ecologisch bouwen gaat verder. Er wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van lokaal beschikbare hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen. De bouwmaterialen en bouwmethoden moeten goed zijn voor mens, dier en milieu. Milieuvriendelijke productie van bouwmaterialen is een voorwaarde omdat anders de vervuiling verplaatst wordt naar een ander land of continent.

Een gezond huis dient gesitueerd te worden in een bio-ecologische woonbuurt, passend in een harmoniemodel waarin 7 onderdelen een rol spelen:

1. Een gezonde woonplaats
Mensen zijn als planten: ze aarden niet op elke grond. Hoe hoger de ionisatie en radioactiviteit (radongas) van de bodem hoe slechter de woonomstandigheid.

2. Gezonde bouwmaterialen
Alleen bouwmaterialen toepassen die voldoen aan onderstaande eisen:
- Niet toxisch: Zonder toxische uitwasemingen zoals formaldehyde, dit geeft allerlei lichamelijke klachten indien niet voldoende geventileerd wordt,
- Niet radioactief: geen hoogovencement, fosfo-gips, graniet of bims,
- Geluidsdempend: (stilte en rust in een woning),
- Geringe nieuwbouwvochtigheid: een nieuwe woning heeft al gauw 80.000 liter water ingebouwd. Door de dampdichte constructies blijft dit veel te lang zitten (maximaal 3 jaar).

Te veel vocht in een woning veroorzaakt allergenen  (schimmels) en koudestraling,
-Hoge oppervlaktetemperatuur: warm aanvoelend door het toepassen van hout,
-Electrostatisch neutraal : kunststofoppervlakken geven statische ladingen. Deze verstoren het natuurlijke ionengehalte in de lucht (normaal 60% negatieve ionen en 40% positieve ionen). Vermijdt daarom synthetische tapijten.

Wel te gebruiken: gebakken aarde pannen, leien in ceder, isolatiepaneel in papiervlokken, cocosisolatie, geëxpandeerde kleikorrels, isolerende baksteen, kalkzandsteen, vermiculite, biologisch constructiehout, vlasdekenisolatie, kastanjehout voor kozijnen, plankenvloer, houtvezelplaat, gebakken aarde tegels, kurkvloer, linoleum.

3. Muren, daken en vloeren als een derde huid
Bouwmaterialen dienen voldoende hygroscopisch te zijn. Dit wil zeggen dat ze goed vocht kunnen opnemen en afgeven zoals hout, leem en zachte baksteen.

4. Een gezond binnenklimaat
Een bouwwerk dient gebruik te maken van optimale benutting van natuurlijk licht en zonnestralen. Het leven achter glas is leven achter gefilterd licht waarbij UV-straling wordt tegengehouden. Binnen zoveel mogelijk gebruik maken van vol-spectrum lampen.
In een ruimte dient de lucht 0,5 maal per uur ververst te worden. Het zuurstof- en het ionengehalte van de lucht zijn belang. Vooral het tekort aan negatieve ionen heeft een negatieve invloed op de gezondheid.

Stralingswarmte geeft meer comfort dan convectiewarmte. Een massieve tegelkachel en de spekstenenkachel zijn ideale stralingswarmtebronnen. Vloerverwarming kan beter vermeden worden aangezien deze de warmtehuishouding van het lichaam ontregelt.

5+6. ecologisch verantwoord (natuurlijke straling)
Indien een bouwwerk vrijwel volledig bestaat uit gewapend beton kan met spreken over een kooi van faraday. Hier krijgt men een nulveldwerking en hierbij voelt een mens of dier zich niet goed bij. Er hoort een natuurlijk electrisch en magnetisch veld aanwezig te zijn. 

7. Architectuur
Een woning ontwerpen als een micro-cosmos waarbij de woning één is met de natuur en de tuin een privé woonruimte is.  Een bouwbiologisch geslaagd huis is een huis waar men zich echt thuis en ontspannen voelt en waar men met plezier de gehele vakantie doorbrengt.

Bron: Duurzaam en Gezond Bouwen en Wonen volgens de bioecologische principes, Hugo Vanderstadt.

Voorbeelden van ecologisch bouwen >>
Voorbeelden van organisch bouwen >>

  

Postbus 1288
6040 KG Roermond
Tel. 06 10 707 990